AJUDA GENERAL. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUÈ ÉS EL PROJECTE EXTRANET?

Extranet eGIPCI és un sistema a l’entorn Extranet del Departament de Cultura que permet l’accés controlat a la consulta de determinada informació del Patrimoni Cultural Immoble català.

Aquest sistema es desenvolupa en entorn browser, amb accés restringit, i està adreçat a determinats usuaris externs del Departament de Cultura com poden ser administracions, institucions, empreses d’arqueologia, investigadors, etc.

tornar

QUIN ÉS L’ABAST DEL PROJECTE EXTRANET?

El projecte Extranet eGIPCI vol donar solució a la necessitat d’un sistema únic i centralitzat que permeti la consulta diferenciada de la informació del Patrimoni Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic de Catalunya, així com la consulta de l’estat de tramitació i altres dades significatives de les sol·licituds dels permisos d’intervenció arqueològica i/o paleontològica.

La consulta de la informació del Patrimoni Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic es pot fer sobre les dades alfanumèriques, les imatges associades a les fitxes de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble i les dades georeferenciades dels béns de l’Inventari a partir d’un visor SIG.

En fases futures s’aniran afegint noves funcionalitats.

tornar

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’EXTRANET?

Els objectius de l’Extranet eGIPCI són:

tornar

QUINS USUARIS PODEN ACCEDIR A L’EXTRANET?

L’Extranet eGIPCI és d’accés controlat i està adreçada a determinats usuaris externs del Departament de Cultura com poden ser administracions, institucions, empreses d’arqueologia, investigadors, etc.

tornar

ON PUC TROBAR INFORMACIÓ SOBRE L’EXTRANET?

Tota la informació sobre el projecte Extranet eGIPCI i l’enllaç d'accés a l'aplicació es troba a la pàgina web del Departament de Cultura.

tornar

QUINES CONDICIONS TÈCNIQUES HA DE COMPLIR EL MEU ORDINADOR PER PODER ACCEDIR A L’EXTRANET?

L’eGIPCI ha estat dissenyat per treballar de forma òptima a una resolució de 1024x768.

Per a una correcta visualització dels llistats, cal tenir instal·lat un lector de documents .pdf. Els llistats que apareixen al web han estat dissenyats per ser visualitzats de forma òptima amb Acrobat Reader 8 o superior, tot i que es poden visualitzar amb altres lectors de pdf.

Pot funcionar amb els navegadors següents:

El visor de mapes interactiu que mostra la ubicació dels registres de l’Inventari al territori funciona de manera òptima amb Windows Internet Explorer.
Amb navegadors diferents d’Internet Explorer, aquest visor es substitueix per imatges fixes que mostren la ubicació dels registres consultats.

Per a una correcta visualització del visor de mapes amb Internet Explorer cal seguir les següents instruccions de configuració:

Seguint aquestes instruccions (segurament caldrà reiniciar el navegador), el visor s’hauria de veure amb normalitat.

tornar

COM PUC ACCEDIR A L’EXTRANET?

Per accedir a l’Extranet només cal clicar damunt l’enllaç de l’aplicació des de la pàgina web del Departament de Cultura i fer una Petició d’accés emplenant el formulari corresponent.
En aquest formulari cal que poseu les vostres dades completes i indiqueu la motivació de la vostra petició d’accés a l’Extranet.

Un cop feta la petició d’accés, i en un màxim de 72 hores, rebreu una resposta per correu electrònic en la qual se us comunicarà si la vostra petició ha estat acceptada o denegada.

En el cas que la vostra petició hagi estat acceptada, en el mateix correu electrònic se us indicaran les credencials d’accés a l’Extranet: nom d’usuari i paraula clau.

Si, per contra, la vostra petició d’accés és denegada, no podreu accedir a l’Extranet eGIPCI, tot i que sempre podeu accedir a la informació general de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya (Arqueològic i Paleontològic i Arquitectònic) realitzant una consulta en línia mitjançant els cercadors de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, i de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, que es troben a la pàgina web de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

tornar

PUC FER PETICIONS D’ACCÉS A L’EXTRANET PER TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC?

Es recomana que les peticions d’accés a l’Extranet es facin directament des de l’aplicació eGIPCI, que es troba a la pàgina web de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Cal fer una petició d’accés i emplenar el formulari corresponent.

També es poden fer peticions d’accés presencialment, per telèfon, per carta o per fax, sempre que es facilitin totes les dades demanades en el formulari abans esmentat i s’especifiqui la motivació de la petició d’accés.

L’adreça de l'eGIPCI és: https://egipci.cultura.gencat.cat

tornar

QUINA ÉS L’ADREÇA i CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE?

Per a qualsevol aclariment o comentari, podeu posar-vos en contacte amb:

Servei d’Arqueologia i Paleontologia
Portaferrissa, 1 (Palau Moja). 08002 Barcelona
Telèfon: 93 316 27 40  Extensions: 14411 / 14395
Fax: 93 316 28 25
Correu electrònic: administracio_egipci@gencat.cat

tornar

QUIN ÉS L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC?

L’horari d’atenció al públic pel que fa a la informació telefònica i presencial, és de dilluns a divendres de 9:00 a 16:00, excepte festius.

tornar

QUÈ HE DE FER UN COP HE ACCEDIT A L’EXTRANET?

Un cop entreu a l’Extranet, cal llegir amb atenció les Condicions d’ús i acceptar-les per poder continuar la sessió.

A continuació us apareixerà la pantalla de Sol·licituds de consulta a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, des de la qual podeu:

Per a més informació, podeu consultar l’Ajuda, on trobareu informació específica per pantalles.
tornar

COM PUC FER SOL·LICITUDS DE CONSULTA A L’INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL IMMOBLE?

Per sol·licitar consultes de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble (Arqueològic, Paleontològic i Arquitectònic) premeu el botó Sol·licitud de consulta a l’Inventari.

A continuació cal emplenar el formulari corresponent, en el qual cal que especifiqueu, entre d’altres, el títol de la sol·licitud de consulta, el tipus de patrimoni i l’àmbit geogràfic a consultar, així com el motiu de la consulta, especificant també de manera detallada el nom del projecte.

Podeu sol·licitar una o més consultes de l’Inventari per diferents motius, segons les vostres necessitats.

tornar

COM HE D’EMPLENAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CONSULTA?

Per fer una sol·licitud de consulta heu d’emplenar el formulari corresponent i prémer el botó Guardar.

En el formulari heu d’informar de manera obligatòria els següents camps: el títol de la sol·licitud de consulta, com a mínim un dels tipus de patrimoni a consultar (arqueològic, paleontològic, arquitectònic), l’àmbit geogràfic a consultar (comarques, municipis, àmbits territorials, etc.), el motiu de la consulta i el nom detallat del projecte que motiva la realització de la consulta.

Per informar l’àmbit geogràfic a consultar, cal clicar el botó Triar localitat / Àmbit geogràfic, que obre un quadre amb diferents opcions per triar. Cal tenir en compte que no cal seleccionar totes les opcions, sinó tan sols aquelles que es necessiten per a la realització de la consulta.

Pel que fa al motiu de la consulta, cal que trieu l’opció corresponent en el desplegable, i a continuació especifiqueu per escrit i amb detall en l’apartat Nom Projecte el motiu pel qual voleu realitzar la consulta de l’Inventari.

Si com a motiu de la consulta trieu l’opció Projectes d’obra, a continuació també heu de triar l’opció corresponent en el desplegable Tipus Projecte i en el desplegable Procediment i especificar per escrit i amb detall el Nom Projecte.

En cas que la consulta sigui específicament per a un Projecte d’obra, també caldrà que ens feu arribar per correu electrònic a l’adreça administracio_egipci@gencat.cat la planimetria detallada del projecte.

Només seran acceptades aquelles sol·licituds de consulta motivades per Projectes d’obra si aquestes van acompanyades de la planimetria esmentada.

tornar

COM PUC CONSULTAR LA INFORMACIÓ DE L’INVENTARI?

Un cop hagueu fet una sol·licitud de consulta, aquesta haurà de ser valorada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia, i en un màxim de 72 hores rebreu una resposta per correu electrònic en la qual se us comunicarà si la vostra sol·licitud de consulta ha estat acceptada o denegada.

Podreu realitzar la consulta de l’Inventari un cop el Servei d’Arqueologia i Paleontologia hagi acceptat la vostra sol·licitud de consulta i hagi assignat una data de caducitat per a aquesta (data de termini fins a la qual es pot realitzar la consulta).

Si, per contra, la vostra sol·licitud és denegada, no podreu accedir a la consulta de l’Inventari des de l’Extranet.

En el llistat de les vostres sol·licituds de consulta de l’Inventari sempre podeu veure l’estat de cada sol·licitud de consulta (Acceptat / Denegat / Espera), així com les dates de caducitat.

Per accedir a l’Inventari, en primer lloc heu de clicar damunt de la consulta acceptada.

A continuació podreu consultar la informació referent als béns resultants de la vostra sol·licitud de consulta –en funció del tipus de patrimoni i l’àmbit geogràfic que hagueu demanat en la sol·licitud.

tornar

QUÈ ÉS L'INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL IMMOBLE DE CATALUNYA?

L’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya és una eina que permet mostrar l’estat actual del nostre patrimoni alhora que permet conèixer la investigació arqueològica del nostre país. Persegueix un triple objectiu: el coneixement, la conservació i la valoració del patrimoni, i esdevé una eina imprescindible de treball per poder establir programes racionals de prioritat quant a investigació, conservació, protecció, difusió i explotació museística dels béns patrimonials.

Aquest Inventari és fruit de la suma dels inventaris del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, i es troba en contínua elaboració, característica intrínseca a la seva pròpia naturalesa.

QUINS TIPUS DE REGISTRES HI HA A L'INVENTARI?

Els inventaris del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic inclouen diferents tipus de registres:

Patrimoni Arquitectònic

Patrimoni Arqueològic

Patrimoni Paleontològic

QUINA INFORMACIÓ DE L’INVENTARI PUC CONSULTAR?

QUINA INFORMACIÓ DE L’INVENTARI PUC CONSULTAR?

L’Extranet eGIPCI permet consultar tota la informació dels jaciments arqueològics i paleontològics i dels béns arquitectònics continguda a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble (informació de les fitxes de l’Inventari i localització dels béns en el mapa del visor SIG).

Cal que recordeu, però, que només podreu consultar la informació referent als béns resultants de la vostra sol·licitud de consulta, en funció del tipus de patrimoni i l’àmbit geogràfic que hagueu demanat en la sol·licitud.

Pel que fa a la informació relativa a la localització dels béns, cal dir que en el cas de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i de l’Inventari del Patrimoni Paleontològic, encara no es troben introduïts al SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) tots els polígons de localització dels béns.

Per saber quin és l’estat de la càrrega de la informació geogràfica de l’Inventari al SIG, podeu clicar el vincle “Estat de la informació geogràfica” situat a la part superior dreta del visor, que obre una finestra emergent amb un mapa que reflecteix l’estat de càrrega corresponent.

En el cas de l’Inventari del Patrimoni Paleontològic actualment no es disposa de cap mapa de càrrega de la informació geogràfica donat que es troba en procés de creació.

Així doncs, pel que fa al patrimoni arquitectònic i al patrimoni paleontològic, és possible que en alguns casos l’Extranet no mostri la localització d’aquests béns en el visor SIG.

Des de la Direcció General del Patrimoni Cultural es treballa per tal que tota la informació relativa a la localització dels béns de l’Inventari estigui disponible a l’Extranet al més aviat possible.

Pel que fa al patrimoni arqueològic i paleontològic, cal dir que els polígons de localització introduïts al SIG, situen els jaciments però no en delimiten l’abast.

En el cas dels jaciments arqueològics subaquàtics, l’Extranet eGIPCI no mostra les dades de localització per motius de protecció d’aquests béns.

tornar

COM ES PRESENTA LA INFORMACIÓ DE L’INVENTARI?

Un cop hagueu clicat damunt d’una consulta acceptada, a continuació us apareixerà la pantalla amb els resultats de la vostra consulta.

Atès que la consulta es realitza de manera diferenciada per a cada tipus de patrimoni, quan es mostren els resultats de la consulta, en primer lloc sempre es carreguen els resultats corresponents al Patrimoni Arquitectònic (en cas que l’hagueu sol·licitat en la consulta).

Per poder consultar els altres tipus de patrimoni, Arqueològic o Paleontològic, cal triar l’opció corresponent que apareix a la part superior de la pantalla, sota el títol de la sol·licitud de consulta, o des del mateix multicercador.

Pantalla de resultats de la consulta (o d’una cerca dins la consulta)

Aquesta pantalla consta de tres elements:

Cal tenir en compte que el mapa tan sols mostra la localització dels béns que apareixen llistats en pantalla, no la de tots els béns resultants de la consulta. A mesura que es va passant de pantalla, el mapa s’actualitza per mostrar localització dels béns llistats a continuació, deixant de mostrar els anteriors.

El llistat de béns resultants sempre apareix ordenat pel número de fitxa de l’Inventari. Cliqueu damunt del menú Nom per ordenar el llistat alfabèticament pel nom del bé. Cliqueu damunt del menú Altres noms per ordenar el llistat alfabèticament pels altres noms del bé. Cliqueu damunt del menú Municipis per ordenar el llistat alfabèticament per municipis.

Aquest llistat es pot exportar a Excel seleccionant l’opció d’exportació que apareix a la part inferior de la pantalla.

Per poder consultar de les dades completes d’un bé, cliqueu damunt d’aquest en el llistat per accedir a la fitxa.

Pantalla de dades de la fitxa de l’Inventari

Aquesta pantalla consta de dos elements:

tornar

COM PUC TORNAR ENRERE O CANVIAR DE PANTALLA?

Es pot tornar a la pantalla anterior amb el botó “Endarrere” del navegador.

També es pot tornar enrere:

tornar

COM PUC DEMANAR PRÒRROGUES DE LES CONSULTES?

Si una sol·licitud de consulta acceptada està a punt de caducar o ha caducat, i voleu continuar consultant la informació, podeu sol·licitar una pròrroga de la consulta.

Per sol·licitar una pròrroga heu d’anar a la pantalla de sol·licituds de consulta a l’Inventari, clicar la icona d’edició de la sol·licitud de consulta per poder obrir el formulari de sol·licitud i, un cop dins del formulari, prémer el botó Sol·licitar nova pròrroga.

Un cop feta la sol·licitud de pròrroga, i en un màxim de 72 hores, rebreu una resposta per correu electrònic en la qual se us comunicarà si la vostra pròrroga ha estat acceptada o denegada.

Un cop acceptada la pròrroga i assignada una nova data de caducitat per part del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, podreu continuar la vostra consulta de l’Inventari.

tornar

ES PODEN IMPRIMIR LES DADES?

Tant les fitxes d’Inventari i els polígons de localització, com les fitxes de les sol•licituds de permisos d’intervenció, es poden imprimir.

Pel que fa als llistats de béns de l’Inventari i als llistats de permisos d’intervencions, aquests es poden exportar a Excel i imprimir.

tornar

L’EXTRANET PERMET FER INTERCANVIS DE FITXERS AMB PLANIMETRIES?

En aquesta primera fase de desenvolupament del Projecte eGIPCI, l’Extranet només permet imprimir els mapes amb la localització dels béns.

En fases futures s’aniran afegint noves funcionalitats a l’Extranet, entre les quals està previst la importació i exportació de fitxers amb els polígons de localització dels béns, les planimetries dels projectes, etc.

tornar

QUI POT CONSULTAR PERMISOS D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I/O PALEONTOLÒGICA DES DE L’EXTRANET?

Els usuaris de l’Extranet eGIPCI poden consultar les dades de tramitació de tots aquells permisos d’intervenció arqueològica i/o paleontològica en els que hi constin com a promotors, directors o sol·licitants.

Pel que fa als usuaris que tenen assignat un rol de consulta d’ens territorial (ajuntaments, consells comarcals, Cos d’Agents Rurals, Cos dels Mossos d’Esquadra, etc.) aquests també poden consultar les dades d’aquells permisos tramitats en l’àmbit territorial que tinguin assignat.

tornar

ES PODEN CONSULTAR PERMISOS D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I/O PALEONTOLÒGICA QUE JA NO ESTAN EN CURS O EN TRAMITACIÓ?

L’Extranet eGIPCI només mostra les dades d’aquells permisos d’intervenció que es troben en curs, i fins a dos anys després de la data de finalització de la intervenció.

tornar

COM PUC CONSULTAR ELS MEUS PERMISOS D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I/O PALEONTOLÒGICA?

Per consultar les vostres sol·licituds de permisos d’intervenció cliqueu sobre el menú La meva Àrea / Permisos d’intervencions.

A continuació se us mostrarà el llistat de les sol·licituds de permisos d’intervenció en curs, en les quals hi consteu com a promotor, director o sol·licitant.

El llistat de permisos apareix ordenat per número de sol·licitud.
Cliqueu damunt el menú Intervenció per ordenar alfabèticament pel nom de la intervenció.
Cliqueu damunt el menú Municipis per ordenar el llistat alfabèticament per municipis.
Cliqueu damunt el menú Data inici intervenció per ordenar el llistat segons la data inicial.
Cliqueu damunt el menú Data fi intervenció per ordenar el llistat segons la data final.

Aquest llistat es pot exportar a Excel clicant l’opció d’exportació que apareix a la part inferior de la pantalla.

Utilitzeu el cercador per fer cerques dins les vostres sol·licituds de permisos d’intervenció.

Cliqueu damunt d’una sol·licitud d'intervenció per consultar la fitxa amb les dades d’aquesta.

tornar

PUC FER SOL·LICITUDS DE PERMISOS D’INTERVENCIÓ DIRECTAMENT DES DE L’EXTRANET?

En aquesta primera fase de desenvolupament del Projecte eGIPCI, l’Extranet només permet consultar les dades dels permisos d’intervenció en curs, per tal de conèixer el seu estat de tramitació.

En fases futures s’aniran afegint noves funcionalitats en relació a la gestió i tramitació dels permisos. Està previst que, el dia que la implantació de la signatura electrònica sigui operativa, es puguin fer les sol·licituds de permisos directament des de l’Extranet.

tornar

ON PUC FER SUGGERIMENTS O VALORACIONS DEL SERVEI I LA INFORMACIÓ CONSULTADA?

A l’adreça de correu electrònic: administracio_egipci@gencat.cat

En cas que tingueu coneixement d’algun jaciment o bé arquitectònic que no estigui documentat a l’Inventari, o que detecteu alguna incorrecció en les dades de l’Inventari o en les dades de les sol·licituds de permisos d’intervencions, podeu comunicar-ho en aquesta adreça de correu electrònic.

tornar